VISITORS CENTER

Welcome to the Society of FSP. Learn more about us here.


Society of Financial Service Professionals Former Presidents

1928-29 C. Vivian Anderson, CLU*
1929-30 Harry McNamer, CLU*
1930-31 A. H. Bennell, CLU*
1931-32 Gerard S. Brown, CLU*
1932-33 William P. Stedman, CLU*
1933-34 Lawrence C. Woods, Jr., CLU*
1934-35 Paul F. Clark, CLU*
1935-36 Fred L. Cassidy, CLU*
1936-37 Alfred J. Johannsen, CLU*
1937-38 Kellogg Van Winkle, CLU*
1938-39 Joseph H. Reese, Sr., CLU*
1939-40 Earle W. Brailey, CLU*
1940-41 Benjamin Alk, CLU*
1941-42 John D. Moynahan, CLU*
1942-43 George E. Lackey, CLU*
1943-44 M. Luther Buchanan, CLU*
1944-45 James Elton Bragg, CLU*
1945-46 Clifford H. Orr, CLU*
1946-47 Roland D. Hinkle, CLU*
1947-48 William S. Leighton, CLU*
1948-49 Martin I. Scott, CLU*
1949-50 Karl K. Krogue, CLU*
1950-51 Howard H. Cammack, CLU*
1951-52 Carl M. Spero, CLU*
1952-53 James W. Smither, Jr., CLU*
1953-54 Gerald W. Page, CLU*
1954-55 W. Frank Cooper, CLU*
1955-56 George Neitlich, CLU*
1956-57 Fitzhugh Traylor, CLU*
1957-58 Eugene C. DeVol, CLU*
1958-59 William H. Andrews, Jr., CLU*
1959-60 Robert L. Woods, CLU*
1960-61 Lillian G. Hogue, CLU*
1961-62 Herbert W. Florer, CLU*
1962-63 James P. Poole, CLU*
1963-64 Bruce Bare, CLU*
1964-65 Alan D. Hecht, CLU
1965-66 Thomas B. McGlinn, CLU*
1966-67 Leo R. Futia, CLU
1967-68 Bernard S. Rosen, CLU
1968-69 Carroll Walker, CLU
1969-70 Louis J. Toia, CLU, ChFC
1970-71 Miles W. McNally, CLU, ChFC
1971-72 Raymond F. Triplett, CLU*
1972-73 Sumner Rodman, CLU*
1973-74 Jack L. Nix, CLU, ChFC
1974-75 James B. Irvine, Jr., CLU
1975-76 Robert P. Gatewood, CLU*
1976-77 William J. Braun, CLU, ChFC
1977-78 Bernard H. Zais, CLU, ChFC*
1978-79 Robert B. Williams, CLU, ChFC
1979-80 Jarrett L. Davis, CLU
1980-81 Robert W. Greig, CLU*
1981-82 Loren L. Andrews, CLU*
1982-83 Gary R. Froid, CLU, ChFC
1983-84 Irving N. Stein, CLU, ChFC*
1984-85 Kenneth L. Fry, Jr., CLU, ChFC
1985-86 William W. Fenniman, CLU, ChFC
1986-87 Stanley Liss, CLU*
1987-88 John B. Peyton, CLU, ChFC*
1988-89 Maxine B. Niemeyer, CLU, ChFC
1989-90 Jon W. Webber, CLU, ChFC
1990-91 Donald H. Mehlig, CLU, ChFC
1991-92 Brian S. Brown, CLU, ChFC
1992-93 John D. Campbell, Jr., CLU, ChFC
1993-94 Ray A. Silva, CLU, ChFC
1994-95 Millard J. Grauer, CLU, ChFC
1995-96 Curtis B. Ford, JD, CLU, ChFC
1996-97 Stuart G. Tugman, Jr., CLU, ChFC
1997-98 Edward H. Miller, III, CLU, ChFC
John R. Driskill, CLU, ChFC**
1998-99 Beverly L. Brooks, CLU, AEP
1999-00 Clark B. McCleary, CLU, ChFC
2000-01 Bruce Bare, Jr., CLU, ChFC
2001-02 Ann W. Hartmann, MBA, CLU, ChFC, AEP
2002-03 Alan R. Ziegler, CEBS, CLU, ChFC, REBC
2003-04 Richard A. Bell, CLU, ChFC, CFP
2004-05 Anthony J. Domino, Jr., CLU, ChFC, MSFS
2005-06 Ward B. Anderson, CLU, ChFC
2006-07 Richard H. Linsday, CLU,ChFC,AEP,RFC
2007-08 James J. Tyrpak, MSFS, CLU, ChFC, MSFS
2008-09 Roderick P. Hansen, CFP, CLU, ChFC, AEP
2009-10 R. Clifford Berg, Jr., CLU, ChFC, AEP, MSFS
2010-11 Thomas L. Petsche, CLU, ChFC, RHU
2011-12 April Caudill, JD ,CLU, ChFC, AEP
2012-13 Richard M. Weber, MBA, CLU, AEP

*Deceased
**Honorary Past President